Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Vi er din trygghet for et riktig personskadeoppgjør innen trafikkskade, yrkesskade og pasientskade

Vi har 40 års erfaring

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har i mer enn 40 år vært et ledende firma på erstatningsrettens område. Våre personskadeadvokater er spesialister innen erstatningsrett og forsikringsrett og har betydelig erfaring med erstatningsoppgjør etter personskader i form av trafikkskader, yrkesskader, pasientskader, men også andre typer erstatning - og forsikringssaker. Våre advokater har prosedert et stort antall erstatningssaker for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Vi bistår klienter over hele landet.

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak.

Les mer om våre fagområder

Har du vært utsatt for en personskade i form av trafikkskade, yrkesskade eller pasientskade hjelper vi deg med å få riktig erstatningsoppgjør.

Advokater

Vi har 40 års erfaring. Vi er din trygghet for riktig forsikringsoppgjør innen trafikkskade, yrkesskade og pasientskade.

Se menneskene hos oss

Gratis konsultasjon

Våre advokater avklarer ansvarsforhold og forsikringsdekninger og melder krav innen fristen.

Vi innhenter nødvendig dokumentasjon og oppretter kontakt og dialog med ansvarlig forsikringsselskap. Vi bistår i å dokumentere personskaden og det økonomiske tapet.

Ta kontakt - gratis konsultasjon

Erstatningsberegninger kan være kompliserte. Vi har betydelig erfaring og sørger for at erstatnings-oppgjørene blir så riktig som mulig.