Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Mari Grefslie

Senioradvokat

Mari Grefslie har spesialkompetanse innen personskadeerstatning og forsikringsrett. Hun har lang og betydelig erfaring med håndtering av personskadesaker både hva gjelder spørsmål om årsakssammenheng og erstatningsutmåling. Hun har også betydelig erfaring med bistand i
forsørgertapssaker og bistår både i forhandlinger og i rettslige prosesser.