Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Øyvind Vidhammer

Partner

Øyvind Vidhammer er leder for personskadeavdelingen og har spesialkompetanse innen personskadeerstatning og forsikringsrett. Han har lang og bred erfaring, herunder forhandlings- og prosedyreerfaring, med å bistå skadelidte etter yrkes-, trafikk- og pasientskader, samt med saker som følge av andre type ulykker. Han har også betydelig erfaring som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker. Vidhammer har møterett for Høyesterett.