Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Hedmarken tingrett har nylig avsagt dom, hvor en nå 18 år gammel jente er tilkjent kr 1,2 millioner i erstatning fra kommunen grunnet mobbing i grunnskolen.

Jenta ble mobbet gjennom store deler av skolegangen. Hun ble stengt inne på do og i klasserommet av andre elever, hennes bøker, klær og skolesekk ble kastet på gulvet, hun ble dyttet og utsatt for annen fysisk mobbing. Hun varslet lærerne, men mobbingen fortsatte.

Jenta sliter i dag med psykiske problemer, og hun er 30 % medisinsk invalid.

Tingretten legger til grunn at skolen ikke trodde på jentas fremstilling av skolehverdagen og dermed unnlot å iverksatte nødvendige tiltak for å stoppe mobbingen. Retten konkluderer med at skolen har opptrådt uaktsomt,. Videre konkluderer retten med at det er årsakssammenheng mellom skolen uaktsomme behandling av mobbesaken og jentas psykiske plager.