Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Advokat Øyvind Vidhammer bistår skadelidte etter at vedkommende ble smittet av forurenset drikkevann i Bergen i 2004 og fikk tarminfeksjonen Giardia.

Skadelidte har fått store helseplager i form av utmattelsessyndrom. Hun er ute av stand til å jobbe. Hun krever erstatning fra Bergen kommune for det økonomiske tapet hun har som følge av helseplagene og uførheten. Advokat Vidhammer prosederte nylig saken mot kommunen for Bergen tingrett. Dom ventes om 3-4 uker.

Les mer i artikkel fra Bergensavisen