Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Selvmord i psykiatrien kan skyldes behandlingssvikt, og de etterlatte kan ha krav på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning. For å få erstatning må det foreligge en behandlings- eller diagnosesvikt i helsetjenesten som har ledet til at pasienten kunne ta sitt eget liv. Eksempler på slik svikt er for dårlige vurderinger av selvmordsrisiko samt mangelfull sikring og oppfølging under innleggelse.

NRK har gransket 200 selvmord i psykisk helsevern i en periode på 3 år. I nesten halvparten av disse sakene har statlige sykehus og klinikker brutt loven ved behandling av pasienten. De fleste lovbruddene handler om dårlig eller manglende vurderinger av pasientens selvmordsrisiko.

nrk.no – Selvmord i psykiatrien

Det kan i disse alvorlige sakene også være grunnlag for et oppreisningskrav direkte mot sykehuset. Oppreisning er det som tidligere ble kalt erstatning for tort og svie. Hensikten med oppreisning er å gi den forulempede en gjenopprettelse for skader som ikke kan verdsettes i penger, som for eksempel psykiske belastninger.

Advokatene i Simonsen Vogt Wiigs personskadeavdeling har lang erfaring med å bistå etterlatte i erstatningskrav etter selvmord i psykisk helsevern.

nrk.no – Familiens advokat: - Slikt skal bare ikke skje
nrk.no – (7) Jobber med erstatningskrav