Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Alpha Insurance var et skadeforsikringsforetak hjemmehørende i Danmark og under tilsyn av det danske Finanstilsynet. 8. mai 2018 ble selskapet slått konkurs.

Alpha Insurance har særlig tilbudt yrkesskadedekninger i det norske markedet. Og flere tusen nordmenn var forsikret i Alpha for yrkesskade og yrkessykdom.

I følge Den Danske Garantifonds oppfatning er yrkesskader ikke omfattet av fondets dekningsområde etter dansk rett. Krav etter yrkesskade er også unntatt i den norske garantiordningen. Erstatningskravet må fremmes til Alphas konkursbo. Forsikrede som er forsikret i Alpha gjennom avtaler inngått med Alphas norske filial vil imidlertid ha krav på dekning fra den norske garantiordningen dersom konkursboet ikke har dekning.

Vi bistår flere skadelidte som har yrkesskadeforsikringsdekningen i Alpha Insurance.

Les mer her