Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Høyesterett har nylig forkastet anken fra en slalomkjører som ble dømt i Agder lagmannsrett til fengsel og til å betale oppreisningserstatning. Lagmannsrettens dom er dermed rettskraftig.

Skiulykken fant sted i alpinanlegget Gautefall i Drangedal. En gutt på 17 år kom kjørende i full fart ned et heng i alpinanlegget Gautefall i Drangedal. Han kjørte på en danske jente på 10 år som kjørte nedover i samme bakke. Lagmannsretten kom til at gutten kjørte slalom i uforsvarlig høy hastighet og påførte jenta betydelige skader. Jenta fikk skader i benet og sliter psykisk etter ulykken.

Lagmannsretten dømte gutten til betinget fengsel i 18 dager. I tillegg konkluderte lagmannsretten med at gutten hadde opptrådt grovt uaktsomt, samt øvrige vilkår for oppreisningserstatning var oppfylt. Gutten ble dømt til å betale kr 75.000,- i oppreisning til jenta.