Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Dom fra Agder lagmannsrett 19. mars 2019: En ung mann forårsaket natt til 1. nyttårsdag 2018 en trafikkulykke med tragiske følger. Han satte seg i beruset tilstand i bilen sin og kjørte ut på E18. Han var deprimert og ønsket å ta livet sitt. Han kjørte med vilje i motsatt kjørebane i svært høy hastighet,- ca. 130 km/t. Han oppdaget lysene på en møtende bil og kjørte mot denne bilen til det smalt.

I den møtende bilen satt en barnefamilie, 2 voksne og 3 barn, på vei hjem fra Gardermoen etter en ferien i utlandet. Barnefaren kjørte bilen og hadde forsøkt å svinge unna for å unngå kollisjon, men bilen som kom i feil kjøreretning "fulgte etter dem" og kjørte inn i familiens bil forfra i meget høy hastighet. Far ble drept momentant som følge av sammenstøtet. Moren ble påført omfattende og meget alvorlige skader. Datteren på 5 år ble også meget hardt skadd. Sønnene på 7 år og 11 måneder ble påført lettere skader.

Mannen som forårsaket ulykken ble av lagmannsretten dømt til fengsel i 16 år. Dette er den strengeste straffen som noensinne er gitt i Norge for forsettlig bildrap.

Lagmannsretten tilkjente de etterlatte etter faren som omkom oppreisningserstatning. I tråd med normen for erstatning til etterlatte etter forsettlig drap ble erstatningen satt til kr 200.000,- til hver av de etterlatte.

I tillegg ble moren og de tre barna som altså var passasjerer i bilen, tilkjent oppreisningserstatning for egne skader. Oppreisningserstatningen ble satt til kr 250.000,- for moren, kr 200.000,- for datteren og kr 150.000,- til hver av sønnene. Lagmannsretten la vekt på "de meget alvorlige skadene familien er påført, samt de omfattende konsekvenser tiltaltes handlinger har fått". I denne sammenheng trakk lagmannsretten frem at moren fremdeles er 100 % sykemeldt og ute av stand til å ta seg av barna på en tilfredsstillende måte. Videre ble det lagt vekt på at de tre barna er tydelig preget av ulykken og savnet etter faren. De er redde for å kjøre bil og er generelt engstelige og sårbare. Barna har mareritt og søvnproblemer.   


Aktuelle linker:

aftenposten.no: Han ville avslutte livet på E18, i stedet omkom tilfeldig småbarnsfar. Nå er 22-åring dømt til 16 års fengsel.
nrk.no: Ber om 16 års fengsel etter dødsulykke