Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Norsk pasientskadeerstatning har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) utarbeidet et forslag til ny forskrift om menerstatning ved pasientskader. Forslaget er sendt ut på høring.

Advokat Cecilie Sethil Stuberg og advokat Mari Grefslie har bistått Personskadeforbundet LTN med forbundets høringssvar til forslaget.

Norsk pasientskadeerstatnings forslag til nye regler om menerstatning for pasientskader innskrenker etter vår oppfatning den skadede pasientens rett til menerstatning sammenliknet med dagens regler. Dersom forskriften vedtas vil en som er utsatt for en pasientskade kunne få en lavere erstatning enn en skadelidt som er utsatt for eksempelvis en trafikkulykke.

Vi er kritisk til flere punkter i forskriften, og mener at denne strider mot intensjonen med pasientskadeerstatningsordningen, der det i lovforarbeidene har vært presisert at erstatningen skal utmåles i samsvar med alminnelig erstatningsrett.

Les mer om Personskadeforbundet LTNs høringssvar her.

Ta kontakt med oss hvis du trenger advokatbistand med en pasientskadesak.