Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Svaret på dette spørsmålet beror på om eieren av båten som er involvert i ulykken har tegnet en såkalt ansvarsforsikring.

Det er ikke alle båtførere som har slik forsikring idet det ikke lovpålagt å tegne ansvarsforsikring for småbåter i Norge.

Det er to ansvarsforsikringer som kan være aktuelle:

  • Båteieren kan ha tegnet en ansvarsforsikring på båten. I slike tilfeller kan man kreve erstatning for skade på person av det forsikringsselskapet hvor ansvarsforsikringen er tegnet.
  • Båtføreren kan ha tegnet en ansvarsforsikring på seg selv. De fleste har en ansvarsforsikring i sin hjem- og innboforsikring. Det er som oftest et vilkår for få erstatning under denne forsikringen at båtføreren har opptrådt uaktsomt, dvs. at vedkommende har skyld i ulykken.

Dersom det ikke foreligger noen ansvarsforsikring, kan det være aktuelt å kreve erstatning av båtføreren personlig. Det er et vilkår at båtføreren har utvist skyld i ulykken, dvs. at han/hun har opptrådt uaktsomt. Hvis du skades grunnet et hendelig uhell fra båtførerens side, vil du følgelig ikke kunne kreve erstatning av vedkommende.

Den som blir skadet, kan i tillegg ha egne ulykkesforsikringer via reiseforsikring, arbeidsgiver, fagforbund, familiemedlemmer osv., som kan gi rett til erstatning for merutgifter og varig mén.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har vært utsatt for en båtulykke, slik at vi kan hjelpe deg med å finne frem til aktuelle forsikringsdekninger.