Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Vår personskadeavdeling ved advokat Mari Grefslie bistår Ruth Karin Jensen som er utsatt for en svært alvorlig pasientskade.

Under en rutineoperasjon med kikkehullsoperasjon for fjerning av galleblæren gikk det alvorlig galt.  Et instrument som ble benyttet i starten av operasjonen ble stukket feil, og traff hovedpulsåren og tynntarmen. Det oppstod som følge av dette massive blødninger.  Operasjonen ble utført ved Moss sykehus. Jensen ble transportert til Sykehuset på Kalnes hvor det ble avdekket store og livstruende blødninger. Legene på Kalnes klarte å stabilisere Jensen, og hun overført til Rikshospitalet. Tilstanden var kritisk i flere døgn på grunn av blødningene og svikt i flere organer. Det ble gitt massive blodoverføringer, og situasjonen var alvorlig og uavklart i flere dager.

Som følge av blødningene måtte begge bein amputeres over knærne. Jensen har også fått livsvarige skader med ødelagt tykktarm og galleblære.  

Jensen er i full gang med opptrening og rehabilitering. Hun trener flere timer om dagen, og målet er å lære seg og gå med proteser.

Hun håper at det ved utførelsen av tilsvarende operasjoner i fremtiden både ved Moss sykehus og andre sykehus, vil være et ekstra fokus på å unngå tilsvarende skader, slik at andre ikke skal komme i samme situasjon som henne.

Saken er meldt til Norsk pasientskadeerstatning, og Jensen har fått medhold i krav på pasientskadeerstatning.

Saken er nå i en erstatningsutmålingsfase hvor det vil bli beregnet hvilken erstatning som Jensen har krav på. Hun har krav på å få erstattet sitt fullstendige økonomiske tap som følge av pasientskaden. Dette vil blant annet avhenge av Jensens funksjonsnivå og hjelpebehov. Jensen vil også ha krav på menerstatning som er erstatning for tapt livsutfoldelse.

Det vil bli også bli vurdert å rette et krav om oppreisning mot kirurgen og sykehuset. Oppreisning er en «plaster på såret» erstatning. Dette er en erstatning for den krenkelse eller skade som har funnet sted, og det ubehag som skaden har medført. Vilkår for oppreisning et at den som har forårsaket skaden har handlet ved forsett eller grov uaktsomhet.

Les mer om saken her.