Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Fra 1.september 2022 må alle elsparkesykler som tilbys til utleie ha egen ansvarsforsikring. Fra 1.januar 2023 vil samme forsikringsplikten også gjelde private elsparkesykler.

Elsparkesykler er i henhold til ny forskrift omklassifisert til motorvogn. Det betyr at fra 1.september 2022 må alle elsparkesykler som leies ut ha egen ansvarsforsikring, på lik linje med biler.

Utleieselskapene må på bakgrunn av dette sørge for at alle elsparkesykler som leies ut er tilknyttet en slik obligatorisk ansvarsforsikring. 

For privateide elsparkesykler trer lovendringen i kraft fra 1.januar 2023.

Tidligere var elsparkesyklene dekket av innboforsikringen når det kommer til ansvarsskader, men denne gjelder da ikke fra 1. september 2022 for utleiesyklene, og 1. januar 2023 for private elsparkesykler. Fra disse tidspunktene må det tegnes særskilt ansvarsforsikring.

En ansvarsforsikring på motorvogn dekker blant annet personskader, uavhengig av skyld, på fører og tredjeperson, med ubegrenset erstatningssum oppad.

Konsekvensene av å kjøre uforsikret elsparkesykkel kan blir svært store. Ved alvorlige personskadesaker kan erstatningsbeløpene komme opp i et tosifret millionbeløp. Hvis elsparkesykkelen er uforsikret, kan fører risikere å bli personlig ansvarlig for erstatningen. 

Andre viktige endringer, som følge av lovendringen for elsparkesykler, er at det nå gjelder en promillegrense på 0,2, det er en nedre aldersgrense på 12 år og det er hjelmpåbud for de under 15 år. Det er ikke lov å være to på elsparkesykkel.