Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

NAV gir nå særskilt og midlertidig rett på arbeidsavklaringspenger (AAP) i to tilfeller: 1) Du har fått utsatt behandling som følge av koronapandemien og du er fremdeles ufør. 2) Du kan ikke gå på jobb fordi det er fare for alvorlig sykdomsforløp dersom du blir koronasmittet, og du ikke har mulighet til å jobbe hjemmefra.