Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Regjeringen har med virkning fra 1. mars 2020 endret yrkesskadereglene i folketrygdloven slik at arbeidstakere som smittes av corona-viruset på jobb kan få godkjent dette som yrkessykdom. Dermed gis de rett på erstatning under yrkesskadeforsikringen, så sant de øvrige vilkår for erstatning er oppfylt.

Som tidligere påpekt fra vår side, var ikke Covid-19 omfattet av listen over yrkessykdommer som godkjennes som yrkessykdom iht. den såkalte yrkessykdomsforskriften. Regelendringen innebærer at "Covid-19 med alvorlige komplikasjoner" nå er inntatt som en godkjent yrkessykdom i Forskrift om godkjente yrkessykdommer  (FOR-1997-07-28-902)  § 1 bokstav H nr. 2 l).

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røed Isaksen uttalte i en pressmelding 7. april 2020 at "de nye reglene eksempelvis vil kunne gi en sykepleier som smittes på jobb og som får alvorlige komplikasjoner, full erstatning for et eventuelt økonomisk tap".

I pressemeldingen fra statsråden, heter det videre at de nye reglene primært omfatter ansatte i helsevesenet, men at de også skal gjelde "andre yrker der jobben gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset". Hva som nærmere menes med andre yrkesgrupper enn helsepersonell er på det nåværende tidspunkt ikke nærmere presisert.

Dersom du lurer på om du har krav på yrkesskadeerstatning grunnet covid-19 med alvorlige komplikasjoner, - ta kontakt med personskadeavdelingen i Simonsen Vogt Wiig.