Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

En baby ble ved Molde sykehus forløst med et katastrofekeisersnitt, etter flere mislykkede forsøk med vakuum. Barnet var livløst da det kom til verden, men legene klarte å gjenopplive gutten. Han ble sendt fra Molde i ambulanse til intensivavdelingen i Ålesund. Der døde han etter noen timer.

Statsforvalteren i Trøndelag har utarbeidet en rapport, hvor det fastslås at overvåkingen av fosterets hjerterytme var for dårlig under store deler av fødselen ved sykehuset i Molde. Det ble ikke fanget opp at barnet fikk for lite oksygen. Noe som igjen medførte at gutten fikk en alvorlig hjerneskade.

I sakkyndigrapporter fra Norsk pasientskadeerstatning fremgår det at «(...) barnets dødsfall mest sannsynlig ville vært forhindret dersom fødselshjelpen hadde vært i tråd med god medisinsk praksis.». Videre uttaler sakkyndige at «undersøkelser viste at han dessverre hadde fått alvorlig hjerneskade som følge av oksygenmangel. Aktiv behandling ble deretter avsluttet og han døde.»

Familien til barnet som døde etter fødselen i Molde har engasjert advokat Cecilie Sethil Stuberg, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Hun vil nå på vegne av foreldrene til det døde barnet fremme erstatningskrav mot Norsk pasientskadeerstatning, samt krav om oppreisningserstatning mot sykehuset.

Les mer om saken hos NRK, Romsdals budstikke eller VG. Les også mer om saken hos Romsdals budstikke.