Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Fra 1.januar 2023 har alle som privat eier elsparkesykkel plikt til å tegne ansvarsforsikring. Konsekvensen ved ikke å ha slik obligatorisk forsikring kan bli svært store.

I henhold til ny forskrift er nå elsparkesykler omdefinert til motorvogn. Fra 1.september 2022 må alle el-sparkesykler som leies ut ha egen ansvarsforsikring, på lik linje med biler.

For privateide elsparkesykler trer lovendringen i kraft fra 1.januar 2023. Tidligere var el-sparkesyklene dekket av innboforsikringen når det kommer til ansvarsskader, men denne gjelder da ikke fra 1. september 2022 for utleiesyklene, og 1. januar 2023 for private elsparkesykler. Fra disse tidspunktene må det tegnes særskilt ansvarsforsikring, på samme måte som for biler.

En ansvarsforsikring på motorvogn dekker blant annet personskader, uavhengig av skyld, på fører og
tredjeperson, med ubegrenset erstatningssum oppad.

Konsekvensene av å kjøre uforsikret elsparkesykkel kan blir svært store. Ved alvorlige
personskadesaker kan erstatningsbeløpene komme opp i et tosifret millionbeløp. Hvis
elsparkesykkelen er uforsikret, kan fører risikere å bli personlig ansvarlig for et betydelig
erstatningsbeløp.

Andre viktige endringer, som følge av lovendringen for elsparkesykler, er at det nå gjelder en
promillegrense på 0,2, det er en nedre aldersgrense på 12 år og det er hjelmpåbud for de under 15 år.
Det er ikke lov å være to på elsparkesykkel.