Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

En undersøkelse gjort av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser at kun 33 prosent av sakene der pasienten har fått erstatning av NPE, blir funnet igjen i meldesystemene på sykehusene.

Alle sykehus er pålagt å ha avvikssystemer der uønskede hendelser og pasientskader skal meldes. Når pasienten har fått en skade eller en alvorlig komplikasjon har helsepersonell også en lovpålagt plikt til å fortelle om NPE og muligheten for å søke om erstatning.

Vår erfaring er at pasienten ofte må melde saken til NPE uten å ha fått informasjon om muligheten for å søke erstatning. Ta kontakt med oss om du ønsker en uforpliktende vurdering av din pasientskadesak. 

Les mer om rapporten her