Til hovedinnhold mobile facebook envelope-open phone mail

Har en utenlandsk sjåfør som skader seg i en trafikkulykke i Norge rett til trafikkskade erstatning utmålt etter norsk rett?

Trafikkskade og andre bilers involvering

Svaret er JA ifølge en nylig avsagt dom fra Frostating lagmannsrett.  I dommen fra 30. juni 2023, slår lagmannsretten fast at utenlandske sjåfører som blir påført en trafikkskade i en utenlandsk bil på norske veier uten at det er andre biler involvert, har krav på erstatning utmålt etter norsk rett fra det utenlandske forsikringsselskapet. 

I denne saken hadde en dansk statsborger som var bosatt i Danmark skadet seg da kranbilen han satt i veltet. Kranbilen var forsikret i et dansk forsikringsselskap.

Forsikringsdekning ved trafikkskade på fører

Forsikringen av kranbilen var utvidet til å gi dekning utenfor Danmark. Forsikringen gav imidlertid ikke dekning for skader på føreren av bilen. I henhold til dansk rett er det adgang til å avtale et slikt unntak for føreren av bilen. I henhold til norsk rett må imidlertid den obligatoriske ansvarsforsikringen også omfatte skader på føreren av bilen. Dette følger av bilansvarsloven § 4.

Spørsmålet for lagmannsretten var om norsk rett skulle legges til grunn i saken, slik at føreren av bilen hadde krav på erstatning.

Lagmannsretten konkluderte på bakgrunn av Forsikringslovvalgsloven med at norsk rett, med andre ord bilansvarsloven, skulle legges til grunn. Dette innebærer at bilansvarsloven § 4 kommer til anvendelse på all skade som en motorvogn påfører noen på norsk territorium, uavhengig av de involvertes eventuelle tilknytning til andre land.

Den danske føreren har følgelig krav på erstatning i henhold til den norske bilansvarsloven.

Dommen er p.t. ikke rettskraftig.